Bestuur en samenleving I (Eigentijds Geschiedenis)

lhist2364  2021-2022  Louvain-la-Neuve

Bestuur en samenleving I (Eigentijds Geschiedenis)
5 crédits
22.5 h
Q2

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2021-2022
Langue
d'enseignement
Neerlandais
Contenu
Analyse van het begrip ‘Wereldgeschiedenis’ zoals dat in 2017 voor Frankrijk is ontwikkeld door Patrick Boucheron en vervolgens ook door teams van Vlaamse en Nederlandse historici in de praktijk is gebracht voor de Lage Landen.
Lectuur van en commentaar op verschillende hoofdstukken van de ‘Wereldgeschiedenis van Vlaanderen’ en van de ‘Wereldgeschiedenis van Nederland’. Daarbij zal de docent in het bijzonder aandacht besteden aan de wijze waarop mondiale fenomenen van de middeleeuwen tot heden hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van gelaagde nationale en regionale identiteiten in de Lage Landen.
Méthodes d'enseignement
Hoorcolleges. De docent verwacht dat de studenten de besproken teksten op voorhand lezen en bevragen. Deelname aan de discussies over deze teksten wordt zeer op prijs gesteld.
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants
Mondeling examen. Het examen zal zowel evaluatie van de verworven kennis als een persoonlijke reflectie van de student op leerstof behelzen.
Faculté ou entité
en charge


Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme
Sigle
Crédits
Prérequis
Acquis
d'apprentissage
Master [120] en histoire

Master [60] en histoire