op de sporen van de Eerste Wereldoorlog en het Vlaamse Werelderfgoed

ILV Louvain-La-Neuve, Mons

Op woensdag 18 maart 2015 hebben de studenten FIAL van het tweede baccalaureaat – Groep LNeer 1810 een historische namiddag in Leuven doorgebracht.

De culturele namiddag begon met een rondleiding in de Centrale Bibliotheek. Tijdens dit bezoek werd de nadruk gelegd op de woelige geschiedenis van dit gebouw tijdens de Eerste Wereldoorlog , de internationale uitstraling van de bibliotheek en haar kunstwerken. Hierbij kregen de studenten eveneens de gelegenheid om zich te verdiepen in de geschiedenis van hun universiteit tot in de jaren van de splitsing.

Dit bezoek werd gevolgd door een begeleide historische stadswandeling waarin de voornaamste bezienswaardigheden van Leuven aan bod kwamen zoals de oude universiteitscolleges en het Groot Begijnhof dat deel uitmaakt van het Wereldpatrimonium.
Een boeiende namiddag waarin verscheidene aspecten van de les Nederlands een concrete vorm kregen.

Foto: De studenten LNeer 1810 in de universiteitshal van Leuven

Publié le 27 mars 2015