Erasmus’ Nightmare, Latijns toneelstuk gebaseerd op een 16de-eeuwse satirische tekst