Certificats

Les participants qui suivent le programme, assistent à au moins 80 % des activités de la formation, et réussissent l’épreuve d’évaluation se voient délivrer un « Certificat interuniversitaire en management des organisations sportives », assorti de 30 crédits. Le participant recevra le certificat signé par les deux universités. Outre la valorisation personnelle du certificat dans le plan de formation du participant, les crédits octroyés peuvent être valorisés lors de la poursuite d’une formation académique en Europe, pour autant qu’ils soient validés par le jury du programme auquel le participant souhaiterait s’inscrire par la suite.

Deelnemers die actief hebben deelgenomen aan het hele programma (minstens 80%) en met succes hun eindwerk hebben ingediend en verdedigd, zullen een interuniversitair getuigschrift ontvangen ter waarde van 30 studiepunten.  De deelnemer zal een getuigschrift van de twee universiteiten krijgen. Hoewel dit getuigschrift op zichzelf reeds een waardevolle aanvulling is van het academische CV van de deelnemer, kan het ook vrijstellingen bieden voor deelname aan andere Europese managementopleidingen mits goedkeuring van de organiserende instelling.