Researchers

IRSS Bruxelles Woluwe

Alexia BIGORNE
Alexia.bigorne@uclouvain.be

Maëlle BOLAND
maelle.boland@uclouvain.be

Lisa CAVILLOT
Lisa.Cavillot@sciensano.be

Alexis CRETEN
alexis.creten@uclouvain.be

Sylvie D’Hondt
sylvie.dhondt@uclouvain.be

Hélène LAMBERT
helene.lambert@uclouvain.be

Océane LE BOULANGE
oceane.leboulenge@uclouvain.be

Tyana LENOBLE
tyana.lenoble@uclouvain.be

Alice MALTER
alice.malter@uclouvain.be

Mélissa NSENGIYUMVA UWITONZE
melissa.nsengiyumva@uclouvain.be

Rachelle Rousseaux
rachelle.rouseaux@uclouvain.be

Margot VAN KERCKHOVE
margot.vankerckhove@uclouvain.be

Valentin WATHELET  
valentin.wathelet@uclouvain.be