De migrantenproblematiek in de kijker op het ILV

ILV Louvain-La-Neuve

Le mardi 8 mai, Alexis Deswaef, avocat et Président de la Ligue des Droits de l’Homme, était invité pour venir parler (en néerlandais !) de la problématique des migrants, à nos étudiants en sciences politiques et sociales. Bien préparés et intéressés par le sujet, les étudiants étaient nombreux à participer à cette conférence malgré le beau temps...

L’équipe LNEER1331 remercie Alexis Deswaef de nous avoir éclairés sur la situation !

Op dinsdag 8 mei ’s avonds werden onze studenten van het derde blok Politieke en sociale wetenschappen vergast op een voordracht in het Nederlands over de migrantenproblematiek.

De spreker, Alexis Deswaef, is een Vlaming die reeds 25 jaar advocaat  is in vreemdelingenrecht en strafrecht en eveneens de voorzitter is van de Franstalige Liga voor de Mensenrechten.

Dat het onderwerp onze studenten boeide, blijkt overduidelijk uit de talrijke opkomst in ESOP 33 ondanks het heerlijke terrasjesweer...

Alexis Deswaef heeft ons een genuanceerd beeld gegeven van de problematiek en ons gewezen op de weinig coherente aanpak door zowel Europa als de Belgische politici.

Uit een nagesprek met onze studenten bleek dat zij als één van de voornaamste punten hebben onthouden dat we het aantal vluchtelingen dat naar ons land komt sterk moeten relativeren en dat het gevreesde “aanzuigeffect” door een menselijke opvang in ons land een drogreden is.

België heeft zeker voldoende draagkracht om de vluchtelingen in ons land op een humane manier op te vangen!

Op Europees vlak zou er moeten gezorgd worden voor het coherent maken van het Dublinakkoord en een algemene eis tot menswaardige opvang. Bovendien zouden die lidstaten die nu weigeren hun deel van de migranten op te nemen een stuk van hun Europese financiering moeten verliezen. Een solidaire aanpak van alle lidstaten is dus dringend nodig.

Het LNEER1331 team is Alexis Deswaef  erg erkentelijk voor de verruiming van het inzicht van onze studenten !

Publié le 17 mai 2018