Nederlands-Frans in contrast - 2000 lexicologische valstrikken in het Frans

ILV Louvain-La-Neuve, Mons

Is het Frans nog echt zo moeilijk?

Nederlands-Frans in contrast wil een wetenschappelijk gefundeerd antwoord geven op de taalvragen van Nederlandstalige leerders en/of (professionele) gebruikers van het Frans. De informatie over de 2000 lexicale en grammaticale valstrikken in het boek vloeit voort uit grondig contrastief onderzoek.

Volgende moeilijkheden worden behandeld: valse vrienden, bijna gelijke uitdrukkingen en spreekwoorden, gebruik van enkelvoud en meervoud, van het lidwoord, van het wederkerend werkwoord en van hebben/avoir of zijn/être.

Aan het eind van elk hoofdstuk vindt de lezer talrijke oefeningen zodat hij zich de stof eigen kan maken.

Over de auteurs

Siegfried Theissen is emeritus gewoon hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Université de Liège en lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Philippe Hiligsmann is gewoon hoogleraar Nederlandse taal en taalkunde aan de Université catholique de Louvain en lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Laurent Rasier is universitair docent vertaling Nederlands-Frans aan de Université de Liège.

Caroline Klein is hoofdpraktijkassistente moderne talen aan het Institut des langues vivantes van de Université catholique de Louvain.

Méér informatie

Publié le 28 janvier 2015