"Nederlands-Frans in contrast. 6000 struikelblokken in het voorzetselgebruik" is verschenen!

ILV Louvain-La-Neuve, Mons

Verliefd op de Franse taal ??? Amoureux ... *sur ... *avec ... de la langue française !!!

Een Nederlandstalige die Frans leert, ondervindt vaak heel wat moeilijkheden met het juiste gebruik van de Franse voorzetsels. Zo zal men vaak geneigd zijn het Nederlandse aan te vertalen door het Franse à en omgekeerd.

In veel gevallen correspondeert een Nederlands aan inderdaad met een Frans à, maar dat is niet altijd het geval. Zo is op of tijdens een vergadering niet *sur, maar à une réunion.
Daarnaast zijn er ook heel wat gevallen waar de Franse taal een voorzetsel vereist en het Nederlands niet: zich iets herinneren vertalen we inderdaad door se souvenir de quelque chose.

In dit woordenboek hebben de auteurs circa. 6.000 contrastieve gevallen opgenomen die zelden duidelijk en uitgebreid behandeld worden in vertaalwoordenboeken.

Ten slotte bevat dit boek 1.200 oefenzinnen, zowel invuloefeningen als vertaaloefeningen.

Nederlands-Frans in contrast is het vervolg op Nederlands-Frans in contrast, 2000 lexicologische valstrikken in het Frans.

Over de auteurs:

Siegfried Theissen is emeritus gewoon hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Université de Liège en lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Philippe Hiligsmann is gewoon hoogleraar Nederlandse taal en taalkunde aan de Université catholique de Louvain en lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Caroline Klein is hoofdpraktijkassistente moderne talen aan het Institut des langues vivantes van de Université catholique de Louvain.

Meer over het boek

Publié le 13 avril 2016