UCL- en K.U.Leuven-studenten verenigd in de les

ILV Louvain-La-Neuve, Mons

UCL-KUL wordt niet gesplitst.

Het Institut des langues vivantes heeft een geestesverwant aan de KULeuven, het Instituut voor Levende Talen.
Beide instellingen doceren gelijkaardige leerstof aan doelgroepen in dezelfde Faculteiten... maar in een andere doeltaal. Een toenadering lijkt dus niet meer dan normaal. 
Op 24 maart vond een eerste activiteit in Leuven plaats met studenten Politieke Wetenschappen van Dominique Abraham (ILT) en Julien Perrez (ILV).
De UCL- en K.U.Leuven-studenten discussieerden rond de federale kieskring, afwisselend in het Frans en Nederlands. Ze presenteerden hun voorstellen voor de hele groep, in de andere taal. In de namiddag werden ze verwelkomd door Politika met preses Ruben Degraeve en beklommen ze de ‘toren van Babel’, de centrale bib dus. Nadien verkenden ze de Oude Markt.

Het enthousiasme van de studenten werkte aanstekelijk, en de initiatiefnemers J. Perrez en Stéphane Ostyn willen dit herhalen en... uitbreiden!

Zie ad valvasbericht, Dagkrant, van 27 April

Publié le 09 janvier 2012