Quoi de neuf en ELAL ?

ELAL

Leerstoel Desiderius Erasmus : Nederlands over de grenzen

Chaire Desiderius Erasmus : Le néerlandais au-delà des frontières

Op initiatief van de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België is binnen de opleiding Nederlands van de Faculté de philosophie, arts et lettres een Ambassadeleerstoel in het leven geroepen met de naam “Desiderius Erasmus Leerstoel: Nederlands over de grenzen”.  De doelstelling van de leerstoel is het bevorderen van de uitwisseling op het gebied van neerlandistiek en Nederlandse taal, cultuur, maatschappij en letterkunde, door een Nederlandse gastprofessor uit te nodigen. Het gaat om de tweede Nederlandse Ambassadeleerstoel in Franstalig België, na de Koning Willem Alexander Leerstoel aan de Université de Liège.

Met de keuze voor de naam Desiderius Erasmus voor de Leerstoel wensen we de lange geschiedenis van Erasmus met onze faculteit te benadrukken, een geschiedenis die meer dan 500 jaar teruggaat in de tijd met de inauguratie van het Collegium Trilingue (1518) in Leuven en die zich vandaag uit in de naam van het gebouw waarin we gehuisvest zijn: le collège ErasmeDoor de nadruk te leggen op “Nederlands over de grenzen” willen we er met een knipoog aan herinneren dat Erasmus niet alleen een groot reiziger was, maar ook vooral dat het Nederlands “extra muros” zowel op cultureel als op maatschappelijk vlak een schat aan (vaak ongekende)  mogelijkheden biedt.

  • Jaarlijks zal een gerenommeerde hoogleraar op het gebied van de neerlandistiek uitgenodigd worden om een week gastcolleges te geven aan studenten van de bachelor- en masteropleidingen. Daarnaast wordt gestreefd naar een colloquium of publieke lezing en een culturele, publieke activiteit. De gastprofessor voor 2023-2024 is Prof. Ted Sanders, hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Hij zal in de loop van het jaar verschillende lezingen geven en activiteiten met de studenten bijwonen.

À l'initiative de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en Belgique, une Chaire a été créée au sein de l’école de langues et lettres de la faculté FIAL sous le nom de « Chaire Erasmus Desiderius : Le néerlandais au-delà des frontières ». L'objectif de cette Chaire est de promouvoir les échanges dans le domaine de la langue, de la culture, de la société et de la littérature néerlandaises en invitant un ou une professeur.e d’une université néerlandaise. Il s'agit de la deuxième chaire de langue et culture néerlandaises en Belgique francophone, après la chaire Koning Willem Alexander à l'Université de Liège.

En choisissant le nom de Desiderius Erasmus pour la Chaire, nous souhaitons souligner la longue histoire d'Erasme avec notre faculté, une histoire qui remonte à plus de 500 ans avec l'inauguration du du Collegium Trilingue (1518) à Louvain et qui s'exprime aujourd'hui dans le nom du bâtiment qui nous héberge : le collège Erasme. En mettant l'accent sur le "Néerlandais au-delà des frontières", nous voulons rappeler, avec un clin d'œil, qu'Érasme était un grand voyageur, mais surtout que le néerlandais "extra muros" offre une multitude d’opportunités, souvent méconnues, tant sur le plan culturel que sociétal.

  • Chaque année, un ou une professeur.e renommé.e dans le domaine des études néerlandaises sera invité.e à donner une semaine de conférences aux étudiants des programmes de bachelier et de master. En outre, il est prévu d’organiser un colloque ou une conférence publique et une activité culturelle pour le grand public. En 2023-2024, c’est le professeur Ted Sanders qui occupera la chaire, spécialisé en linguistique discursive et maitrise de la langue néerlandaise à la Universiteit Utrecht. Il donnera plusieurs conférences et participera à des cours avec les étudiants pendant l'année.
 

Ontdek de geplande activiteiten / Découvrez les activités prévues