Conférenciers Invités

 

Gloria Corpas Pastor (Universidad de Málaga)

Salah Mejri (Université Sorbonne Paris Nord)

Ruslan Mitkov (University of Wolverhampton)

Antonio Pamies Bertrán (Universidad de Granada)

Magali Paquot (Université catholique de Louvain)

Agata Savary (Université de Tours)

Alexander Ziem (Universität Düsseldorf)